הצצה לתוך הישיבה

"והתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים… בשמחה, בטהרה, בשמוש חכמים, בדקדוק חברים, בפלפול התלמידים"

דילוג לתוכן