דבר ראש הישיבה

ישיבת נווה קמה לפני כ-16 שנה מתוך משבר הגירוש של גוש קטיף, להצמיח קומה תורנית בריאה, רוח ציונות של תורה עם וארץ ומידות טובות.

בהתמסרות גדולה ללימוד תורה ואהבתה, ביצירת חבורה מלוכדת, אוהבת, בעלת דרך ארץ ולכידות חברתית, ובחיי פנימייה של קדושה ושפה נקייה.

מחויבות אמיתית לתורה ולמצוותיה ובניית דרך חיים ושאיפות של גדלות. מחויבות אמיתית לתורה ומצוותיה ובניית דרך חיים ושאיפות של גדלו.

אנו חיים בתקופה מופלאה של חזרת עמ"י לארצו. הקב"ה מחזיר שכינתו לציון ואנו מנסים להיות שותפים עם אל  בגידול דור רענן שישיר ליופי וחיים, דור נאמן לתורתו, עמו וארצו.

בישיבת נווה כבר למעלה מעשרה מחזורים של בוגרים המשולבים בחיי החברה הישראלית, מתוך שליחות גדולה של תורה מתוך דבקות בערכים של עם בארצו.


מיקומה של הישיבה בחבל אשכול, בתוך יישוב חקלאי תוסס, בפינה שקטה ונעימה של מדינת ישראל, היא חלק מקסם הגידול בתורה ויראת שמיים ניתנת מחדש תורה במדבר – תורת ארץ ישראל וזהב הארץ ההיא טוב!

דילוג לתוכן